Eleccions

Eleccions municipals 2019

Tota la informació de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019 a Catalunya i Espanya


Regidors

20192015

21Majoria absoluta

41

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 26 de maig del 2019, a partir de les 20 h

Ves al municipi

Tot sobre el teu municipi

Cerca el teu municipi i consulta'n totes les dades


Resultats

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Total regidors

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 26 de maig del 2019, a partir de les 20 h


Total vots

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 26 de maig del 2019, a partir de les 20 h

Consulta totes les dades de Catalunya

Ves-hi

Participació

Catalunya
201964,81%
+6,29
201558,52%
Catalunya
201964,81%
+6,29
201558,52%
Barcelona
201966,17%
+5,56
201560,61%
Girona
201965,10%
+9,08
201556,02%
Tarragona
201962,75%
+6,43
201556,32%
Lleida
201960,66%
+6,15
201554,51%
+4,06
201553,42%
Terrassa
201961,34%
+6,85
201554,49%
Badalona
201963,85%
+6,32
201557,53%
Sabadell
201962,55%
+7,40
201555,15%

Resultats

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Total regidors

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 26 de maig del 2019, a partir de les 20 h


Total vots

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 26 de maig del 2019, a partir de les 20 h

Consulta totes les dades d'Espanya

Ves-hi

Participació

Espanya
201965,20%
+0,27
201564,93%
Espanya
201965,20%
+0,27
201564,93%
Madrid
201968,23%
-0,62
201568,85%
Sevilla
201958,77%
-0,75
201559,52%
Bilbao
201961,81%
+2,45
201559,36%
Saragossa
201965,81%
+0,30
201565,51%
València
201966,32%
-5,79
201572,11%
Alacant
201956,03%
-7,25
201563,28%
-5,91
201566,52%