Eleccions

Eleccions municipals 2019

Tota la informació de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019 a Catalunya i Espanya


Regidors

20192015

21Majoria absoluta

41Regidors

Sense dades

Ves al municipi

Tot sobre el teu municipi

Cerca el teu municipi i consulta'n totes les dades


Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades de Catalunya

Ves-hi

Participació

Catalunya
201964,81%
+6,29
201558,52%
Catalunya
201964,81%
+6,29
201558,52%
Barcelona
201966,17%
+5,56
201560,61%
Girona
201965,10%
+9,08
201556,02%
Tarragona
201962,75%
+6,43
201556,32%
Lleida
201960,66%
+6,15
201554,51%
+4,06
201553,42%
Terrassa
201961,34%
+6,85
201554,49%
Badalona
201963,85%
+6,32
201557,53%
Sabadell
201962,55%
+7,40
201555,15%

Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades d'Espanya

Ves-hi

Participació

Espanya
201965,20%
+0,27
201564,93%
Espanya
201965,20%
+0,27
201564,93%
Madrid
201968,23%
-0,62
201568,85%
Sevilla
201958,77%
-0,75
201559,52%
Bilbao
201961,81%
+2,45
201559,36%
Saragossa
201965,81%
+0,30
201565,51%
València
201966,32%
-5,79
201572,11%
Alacant
201956,03%
-7,25
201563,28%
-5,91
201566,52%