Eleccions

Eleccions municipals 2011

Tota la informació de les eleccions municipals del 22 de maig del 2011 a Catalunya i Espanya


Regidors

20112007

21Majoria absoluta

41

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 22 de maig del 2011, a partir de les 20 h

Ves al municipi

Tot sobre el teu municipi

Cerca el teu municipi i consulta'n totes les dades


Resultats

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Total regidors

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 22 de maig del 2011, a partir de les 20 h


Total vots

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 22 de maig del 2011, a partir de les 20 h

Consulta totes les dades de Catalunya

Ves-hi

Participació

Catalunya
201155,01%
+1,13
200753,88%
Catalunya
201155,01%
+1,13
200753,88%
Barcelona
201152,97%
+3,35
200749,62%
Girona
201151,70%
+0,41
200751,29%
Tarragona
201154,22%
+1,16
200753,06%
Lleida
201149,81%
-1,99
200751,80%
+3,47
200746,69%
Terrassa
201148,46%
+4,17
200744,29%
Badalona
201152,15%
+6,13
200746,02%
Sabadell
201150,22%
+2,20
200748,02%

Resultats

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Actualment no hi ha dades disponibles

Ves al municipi

Total regidors

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 22 de maig del 2011, a partir de les 20 h


Total vots

Segueix l'escrutini i consulta els resultats electorals el diumenge 22 de maig del 2011, a partir de les 20 h

Consulta totes les dades d'Espanya

Ves-hi

Participació

Espanya
201166,23%
+2,96
200763,27%
Espanya
201166,23%
+2,96
200763,27%
Madrid
201167,22%
+1,29
200765,93%
Sevilla
201162,73%
+8,12
200754,61%
Bilbao
201161,14%
+4,10
200757,04%
Saragossa
201165,13%
+5,02
200760,11%
València
201169,41%
+0,97
200768,44%
Alacant
201161,91%
+1,66
200760,25%
+0,07
200762,39%