Eleccions

Eleccions municipals 2011

Tota la informació de les eleccions municipals del 22 de maig del 2011 a Catalunya i Espanya


Regidors

20112007

21Majoria absoluta

41Regidors

Sense dades

Ves al municipi

Tot sobre el teu municipi

Cerca el teu municipi i consulta'n totes les dades


Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades de Catalunya

Ves-hi

Participació

Catalunya
201155,01%
+1,13
200753,88%
Catalunya
201155,01%
+1,13
200753,88%
Barcelona
201152,97%
+3,35
200749,62%
Girona
201151,70%
+0,41
200751,29%
Tarragona
201154,22%
+1,16
200753,06%
Lleida
201149,81%
-1,99
200751,80%
+3,47
200746,69%
Terrassa
201148,46%
+4,17
200744,29%
Badalona
201152,15%
+6,13
200746,02%
Sabadell
201150,22%
+2,20
200748,02%

Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades d'Espanya

Ves-hi

Participació

Espanya
201166,23%
+2,96
200763,27%
Espanya
201166,23%
+2,96
200763,27%
Madrid
201167,22%
+1,29
200765,93%
Sevilla
201162,73%
+8,12
200754,61%
Bilbao
201161,14%
+4,10
200757,04%
Saragossa
201165,13%
+5,02
200760,11%
València
201169,41%
+0,97
200768,44%
Alacant
201161,91%
+1,66
200760,25%
+0,07
200762,39%