Eleccions

Eleccions municipals 2015

Tota la informació de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015 a Catalunya i Espanya


Regidors

20152011

21Majoria absoluta

41Regidors

Sense dades

Ves al municipi

Tot sobre el teu municipi

Cerca el teu municipi i consulta'n totes les dades


Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades de Catalunya

Ves-hi

Participació
20h

Catalunya
201558,52%
+3,51
201155,01%
Catalunya
201558,52%
+3,51
201155,01%
Barcelona
201560,61%
+7,62
201152,99%
Girona
201556,02%
+4,32
201151,70%
Tarragona
201556,32%
+2,10
201154,22%
Lleida
201554,51%
+4,70
201149,81%
+3,18
201150,24%
Terrassa
201554,49%
+5,99
201148,50%
Badalona
201557,53%
+5,42
201152,11%
Sabadell
201555,15%
+4,93
201150,22%

Resultats


Total regidors

Sense dades


Total vots

Sense dades

Consulta totes les dades d'Espanya

Ves-hi

Participació
20h

Espanya
201564,93%
-1,23
201166,16%
Espanya
201564,93%
-1,23
201166,16%
Madrid
201568,85%
+1,63
201167,22%
Sevilla
201559,52%
-3,21
201162,73%
Bilbao
201559,36%
-1,78
201161,14%
Saragossa
201565,51%
+0,38
201165,13%
València
201572,11%
+2,70
201169,41%
Alacant
201563,28%
+1,37
201161,91%
+3,98
201162,54%